Menu

Pracuj dobrze

Garść inspiracji do porannej kawy

Mobbing w pracy. Czy Ciebie też dotyczy?

dobrapracablog

suit869380_1280

Czasy, w których szef mógł wszystko, z całą pewnością odeszły do lamusa. Ciągle jednak nie tak łatwo dochodzić swoich praw, kiedy padamy ofiarą mobbingu. 

 

Trzydziestoletnia urzędniczka co poniedziałek była wzywana przez szefową i "przepytywana" z sukcesów i porażek ostatniego tygodnia. Spotkania trwały nawet dwie godziny. Na wtorek była zobowiązana przygotować "plan naprawczy", który również był omawiany na dywaniku u szefowej. I tak miesiącami. Nie padały wyzwiska, ani oskarżenia, przełożona zachowywała zimną krew, a wszystko tłumaczyła nieustanną troską o podnoszenie kwalifikacji i morale pracowników. Kiedy urzędniczka zaczęła chorować na depresję i w efekcie połknęła garść tabletek, sprawa wyszła na jaw i została nazwana po imieniu. Urzędniczka została przeniesiona na własną prośbę do innej jednostki organizacyjnej, w sprawie mobbingującej szefowej, zdecydowało się zeznawać w sądzie jeszcze troje innych pracowników. 

 

Czym jest mobbing? 

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 94 § 2) mobbing to „działania lub zachowania dotyczące pracownika polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę poczucia przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Międzynarodowa Organizacja Pracy określa, że: „mobbing to obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (...), którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia.

Mobbing może przejawiać się agresją słowną, fizyczną, ale także bierną. Jednorazowe zastosowanie któregoś z powyższych zachowań jest oczywiście naganne, ale nie traktuje się go jako mobbingu. 

 

Jak przejawia się mobbing? 

Często zaczyna się od nierozwiązanego konfliktu, ale trudno tu szukać reguł. Niejednokrotnie nieprzyjemne, trudne do zaakceptowania zachowania pojawiają się bez wyraźnego powodu i narastają w czasie.

Charakterystyczne dla mobbingu jest to, że szykany narastają, agresja rośnie, a sytuacja raczej nie ma tendencji do poprawiania się i pogarszania - źle jest właściwie ciągle.

Zdarza się, że mobbing łączy się także z innymi przewinami wobec pracownika. Można tu wymienić np. opóźnienia w wypłacie pensji, kwestionowanie prawda do urlopu, czy odwołanie z niego, brak standardowych dodatków do pensji czy narzucanie obowiązków niezwiązanych z zajmowanym stanowiskiem (np. pod groźbą zwolnienia), molestowanie seksualne, niewybredne żarty itp.

 

Jak walczyć z mobbingiem?

Pracownicy boją się ciągle dochodzenia swoich praw w przypadku mobbingu i jeśli już do niego dochodzi, najczęściej decydują się po prostu zmienić pracę.

Jeśli chcemy jednak dochodzić sprawiedliwości, trzeba pamiętać, że mobbing ściga się na wniosek pokrzywdzonego i to na nim ciąży obowiązek dowodowy. 

 

Co można uzyskać w przypadku udowodnienia mobbingu w sądzie? 

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jeśli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia (potwierdzony medycznie, a nie subiektywnie stwierdzony)
  • odszkodowanie, jeśli z powodu mobbingu nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę 

Warto pamiętać, że mobbing to nie tylko naruszenie przepisów prawa pracy, ale i prawa cywilnego. Kodeks cywilny pozwala żądać od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę doznaną wskutek naruszenia dóbr osobistych.

 

Jak przeciwdziałać mobbingowi?

Tworząc właściwe procedury i szkoląc pracowników, aby w razie niebezpieczeństwa raportowali o zagrożeniu. Niestety, ma to zastosowanie głównie w dużych firmach i korporacjach, a jest trudne do wdrożenia w wypadku małych, kilkuosobowych firm gdzie właścicielowi zależy na utrzymaniu zarządzania z pozycji siły. 

Pamiętaj, że jako pracodawca odpowiadasz za stosowanie mobbingu - nawet jeśli to nie Ty nękasz pracowników, a robi to zatrudniony przez Ciebie kierownik!

Co robić jeśli podejrzewasz mobbing na koledze, koleżance, albo sam jesteś jego ofiarą? Poradź się w Państwowej Inspekcji Pracy, zbieraj dowody ( np. służbową korespondencję) i nie czekaj zbyt długo!

Długotrwały mobbing jest bardzo niebezpieczny nie tylko dla naszego zdrowia bywa, że zagraża nawet życiu!

 

O szefach "psychopatach" czytaj także TUTAJ. 

 

© Pracuj dobrze
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci